User Tools

Site Tools


dvametri

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
dvametri [2020/05/14 12:20]
givanbela
dvametri [2020/05/14 12:20] (current)
givanbela [DVA[2]METRI]
Line 27: Line 27:
  
  
-With this choreography,​ we can additionally provide a solution to any **'​crowding'​ problem:** +With this choreography,​ we can additionally provide a solution to any **'​crowding'​ problem:**\\ 
- +//"... het is vandaag dat we -jah- vragen aan de verschillende kustgemeentes om een strandplan te maken, een strandcirculatieplan,​ een dijkenplan, dat dat allemaal ingeschakeld wordt in een gemeentelijk circulatieplan en dat zal de grote uitdaging zijn!" (Gouverneur W-Vlaanderen Carl Decaluwé in gesprek met VRT journalist Willem Van Mullem, Terzake 20200511) ​//
-//"... het is vandaag dat we -jah- vragen aan de verschillende kustgemeentes om een strandplan te maken, een strandcirculatieplan,​ een dijkenplan, dat dat allemaal ingeschakeld wordt in een gemeentelijk circulatieplan en dat zal de grote uitdaging zijn!" (Gouverneur W-Vlaanderen Carl Decaluwé in gesprek met VRT journalist Willem Van Mullem, Terzake 20200511) ​+
 \\ \\
-**Translation:​**\\+//**Translation:​**\\
 it is today that we -jah- ask the different coastal municipalities to make a beach plan, a beach circulation plan, a dyke plan, all of which will be used in a municipal circulation plan and that will be the big challenge! ” (Governor W-Flanders Carl Decaluwé in conversation with VRT journalist Willem Van Mullem, Terzake 20200511) it is today that we -jah- ask the different coastal municipalities to make a beach plan, a beach circulation plan, a dyke plan, all of which will be used in a municipal circulation plan and that will be the big challenge! ” (Governor W-Flanders Carl Decaluwé in conversation with VRT journalist Willem Van Mullem, Terzake 20200511)
 // //
    
    
dvametri.txt · Last modified: 2020/05/14 12:20 by givanbela