User Tools

Site Tools


vojtav

This is an old revision of the document!


Ouje.

I´m slowly catching up.

  • Unordered List Item
  • Otázka je, jak udělat řádky

Takže: Jak udělat řádky?
Zkusím napsat řádek, co to udělá.

“tak jo”

 ojojoooj, co to tu máme (!(!§-ů. ÷÷÷÷÷×× [guvno] 
vojtav.1490112829.txt.gz · Last modified: 2017/03/21 17:13 by vojta